To search

Incydent w pracy w Anglii

Jeżeli emigrujemy do pracy do Szkocji, najlepiej na początku poznać swoje prawa. Jak się okazuje możemy starać się o zadośćuczynienie za wypadek w pracy w Szkocji, jeżeli winę ponosi pracodawca. Odpowiedzialność spada na niego, gdy w miejscu pracy zlekceważono przepisy BHP. Dotyczy to nawet zwykłego potknięcia – można dowieść, że pracodawca nie zadbał np. o odpowiedni system sprzątania. Jak postępować podczas wypadku w pracy? Należy pamiętać, że o odszkodowanie zawsze powinno się zawalczyć – nie można bać się straty pracy lub innych konsekwencji. Na wystąpienie o zadośćuczynienie mamy trzy lata od daty wypadku. Możemy zatem odczekać chwilę i sprawdzić, w jaki sposób rozwinie się sytuacja. Jeżeli szef zwolni osobę po wypadku w wyniku wszczęcia procesu odszkodowawczego, powinna ona postarać się także o zadośćuczynienie za bezprawne zwolnienie – jeśli pracowała w danym miejscu dłużej niż rok.
Każdy wypadek trzeba zgłaszać swojemu przełożonemu i dopilnować, aby wpisano go w tzw. księdze wypadków (Accident Book). Jeżeli w zakładzie pracy nie ma takiej książki, należy spisać wszelkie informacje na temat wypadku w dwóch egzemplarzach i jedną przekazać pracodawcy. Kolejnym krokiem będzie wizyta u lekarza. Jeżeli wypadek nie był na tyle poważny, aby wzywać pogotowie, najlepiej jak najszybciej udać się samemu do szpitala lub lekarza rodzinnego. To właśnie on zapisze odniesione przez nas obrażenia w historii medycznej – to konieczność, aby móc domagać się zadośćuczynienia. Wypadek w miejscu pracy – co nam przysługuje? Jeśli z przyczyny odniesionych w wypadku szkód musimy wziąć kilka dni wolnego od pracy, przełożony ma obowiązek wypłacić nam tzw. Statuory Sick Pay. W zależności od rozległości obrażeń, możemy również wystąpić o dodatkowe benefity – będą płacone przez czas, w którym nie możemy wrócić do pracy. Każdy przypadek jest rozważany indywidualnie – proste sprawy mogą zostać rozwiązane po 6-8 miesiącach, z kolei trudniejsze trwają o wiele dłużej. Zazwyczaj potrzeba około 12-18 miesięcy, by wszystko mogło się wyjaśnić. Wysokość rekompensaty może zostać poddana negocjacjom pomiędzy wybranym przez nas prawnikiem a firmą ubezpieczeniową pracodawcy.
Udostępnione z:: http://odszkodowanieuk.co.uk
Page top