To search

Idea powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego

Koncepcja powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego jest efektem długotrwałych prac zespołu menedżerów o rozległym dorobku w dziedzinie finansów, doradczej i audytorskiej. Na podstawie wykonanych badań rynku, wielu konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami sektora bankowego i pozabankowego, z fachowcami na co dzień zmagającymi się z problematyką wzrastającej pułapki niespłacanych zadłużeń, powstał pomysł przedsięwzięcia, którego przesłanką było przedstawienie kompleksowej oferty, skonstruowanej z szerokiej gamy instrumentów ekonomicznych i wykonawczych, łączącej umiejętne i niestandardowe sterowanie zestawami wierzytelności z rutyną zespołów i partnerów operacyjnych.
Z osobistych doświadczeń inicjatorów przedsiębiorstwa widać, że mniejsze i słabsze logistycznie jednostki rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, mniejsze banki komercyjne, firmy parabankowe i zwykłe przedsiębiorstwa – zmagają się z ogromnymi kłopotami w tym temacie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów logistycznych albo jurydycznych nawiązać walki z oszukańczymi dłużnikami bardziej twórczo, bez ograniczania się do łatwej lecz nie bardzo skutecznej procedury komorniczo-sądowej. Prekursorski zestaw produktów i usług, stworzony przez specjalistów firmy i elastycznie dostosowywany do oczekiwań klienta, pozwala na dokładną ofertę dla firm nie tylko z branży finansowej, lecz także organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólną cechą są zaległe należności. Zwłaszcza bardzo dobrze rozpoznaje się tu potrzeby oraz indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.
Kliknij ten link, tu i teraz: jakie tabletki na odchudzanie są skuteczne
Page top